Con-X-Com is opgericht in 1994 en levert sindsdien IT-gerelateerde diensten en producten aan diverse organisaties uit verschillende branches.

De aanleiding voor de oprichting en het bestaansrecht van Con-X-Com komt voort uit:
  • De beperkte inzet en benutting van vaak al aanwezige applicaties en
  • De (terugkerende) problematiek tijdens migratie- en/of implementatie trajecten.

Organisaties die op zoek zijn naar een betere aansluiting tussen haar bedrijfsactiviteiten en de daarvoor aanwezige middelen, herkennen in Con-X-Com een gesprekspartner op niveau.

De eindresultaten leiden tot professionaliteit, kostenbesparingen en effectiever en efficiënter werken. Dit alles met de hoogste mate van flexibiliteit, inzicht in processen en adoptie van wensen.
Con-X-Com streeft in haar handelen naar duidelijkheid en openheid:
  • We voeren implementaties uit met een van te voren uitgewerkt projectplan in zowel functionaliteit, aanpak als methodiek;
  • We werken zoveel mogelijk met vaste aanbiedingen in zowel prijs, doorlooptijd als de inzet van middelen;
  • Uit te voeren (voor)onderzoek wordt aangeboden tegen uurtarief;
  • Ontwikkeling vindt plaats binnen de kaders die door de huidige modulaire opbouw wordt bepaald;
  • De wet van de afnemende opbrengst geldt; gebruik die middelen die voor de implementatie van voorzieningen voor het bedrijf het meest van belang zijn;
  • Wij voeren ideeën alleen uit na een geaccepteerde beschrijving van functionele wensen en eisen;
  • Noodzakelijke kennis die niet intern kan worden ingevuld wordt extern betrokken.